مزیت رقابتی بیت گرند عدم محدودیت میزان مبلغ خرید و فروش (تمام صرافی های ارز دیجیتال محدودیت سقف معاملات 25 میلیون را اعمال می کنند.)

اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها ابلاغ شد.

اژه‌های اختصاصی مورد استفاده این مصوبه :مرکز استخراج رمزارزها، تقسیم‌بندی اوقات سال،مجوز تأسیس،پروانه بهره‌برداری،شبکه و… نحوه تامین برق مراکز استخراج رمزارزها، تعرفه برق مراکز استخراج‌ رمزارزها

اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها ابلاغ شد.

پیرو مصوبه سیزدهم مرداد سال ۱۳۹۸، در خصوص استفاده مراکز استخراج رمزارزها از نیروی برق، اصلاحیه جدید توسط رضا اردکانیان وزیر نیرو به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ شد.

به‌گزارش ایسنا، متن اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها بدین شرح است:

واژه‌های اختصاصی مورد استفاده این مصوبه

مرکز استخراج رمزارزها:

واحدی که با اخذ مجوزهای لازم (موضوع ماده ۲ مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۹.۵.۱۳ هیئت وزیران) از انرژی الکتریکی برای ماینینگ فرآورده‌های ‌پردازشی ‌رمزنگاری‌شده‌ استفاده می‌کند.

تقسیم‌بندی اوقات سال:

 کل اوقات سال، بر اساس شرایط تامین برق، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 • اوقات نوع یک (اوج بحرانی): به دوره‌های زمانی گفته می‌شود که به دلیل عدم کفایت ظرفیت تولید در مقایسه با اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد. حداقل میزان این اوقات برابر با ۳۰۰ ساعت است. تعیین و اعلام این اوقات توسط شرکت توانیر انجام می‌شود.
 • اوقات نوع دو (محدودیت‌دار): اوقاتی از سال به میزان حداکثر ۲۷۰۰ ساعت که توسط شرکت توانیر و براساس محدودیت‌های تامین سوخت نیروگاه‌ها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعلام می‌شود. این اوقات خارج از اوقات نوع یک (اوج بحرانی) است.
 • اوقات نوع سه (عادی): شامل کلیه اوقات سال به‌جزء اوقات نوع یک (اوج بحرانی) و دو (محدودیت‌دار) است.

مجوز تأسیس:

سندی است که بنا به درخواست متقاضی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر شده و دارنده‌ی سند، در دوره اعتبار آن، می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارزها (ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز استخراج رمزارز، ورود دستگاه‌های استخراج و اخذ انشعاب برق) کند.

پروانه بهره‌برداری:

مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر می‌شود که بیانگر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمزارزها در مکانی معین است.

شبکه:

مجموع تاسیسات به هم پیوسته انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق را شامل می‌شود. منظور از عبارت شبکه سراسری و شبکه وزارت نیرو (موضوع بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ هیئت وزیران و تبصره‌های ذیل آن)، همین مفهوم است.

استخر استخراج:

جامعه‌ای از استخراج کنندگان رمزارزها که عمدتا با هدف حداقل‌سازی هزینه‌های پردازش، منابع (قدرت پردازشی) خود را برای استخراج رمزارزها گرد هم می‌آورند.

شرکت برق:

شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد.

نیروگاه‌های تجدیدپذیر:

نیروگاه‌هایی که از منابع انرژی تجدیدپذیر زیست توده، بادی، خورشیدی، انرژی حاصل از بازیافت حرارت در فرایندهای صنعتی، زمین گرمایی، آبی (تا ظرفیت ده (۱۰) مگاوات) برای تولید برق استفاده می‌کنند.

نیروگاه‌های حرارتی:

شامل نیروگاه‌هایی (اعم از نیروگاه‌های بزرگ یا مولدهای پراکنده) است که با استفاده از منابع انرژی فسیلی، نسبت به تولید انرژی الکتریکی اقدام می‌کنند. سایر عبارت‌ها و واژه‌ها، مطابق مقررات جاری ابلاغی وزارت نیرو خواهد بود.

نحوه تامین برق مراکز استخراج رمزارزها

 تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر است. تامین برق این دسته از متقاضیان، به یکی از چهار روش، تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تامین برق از طریق سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی، تامین برق با نصب و بهره‌برداری از مولدهای حرارتی و یا اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق، صورت خواهد گرفت.

شرایط اختصاصی تامین برق این گروه از متقاضیان به شرح زیر خواهد بود:

تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مراکز ‌استخراج ‌رمزارز، با هر میزان قدرت، ‌می‌توانند ‌برق ‌مورد ‌نیاز خود ‌را ‌از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین کنند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تامین می‌شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضی، باید در سایر اوقات با شبکه تهاتر شود.

 • تبصره ۱:‌ درصورت ‌درخواست ‌متقاضی، ‌شرکت‌های‌ برق ‌مجازند ‌بدون ‌دریافت ‌هزینه‌های‌ عمومی ‌برقراری‌ انشعاب، ‌به ‌مراکز ‌استخراج‌ رمزارزها که‌ برق ‌مورد ‌نیاز خود ‌را از ‌طریق‌ نیروگاه‌های‌ تجدیدپذیر ‌تامین‌ می‌کنند، ‌انشعاب ‌برق ‌پشتیبان ‌واگذار کنند.
 • تبصره ۲: در ‌مواردی‌ که ‌تامین‌ برق ‌از ‌طریق ‌انعقاد ‌قرارداد ‌با نیروگاه ‌تجدیدپذیر صورت ‌می‌گیرد، ‌مدت‌ قرارداد مضرب صحیحی از سال (میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود.
 • تبصره ۳: پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمزارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، چنانچه خالص برق تزریق شده به شبکه مثبت باشد، مطابق مقررات حاکم بر خرید تضمینی برق تجدید پذیر، توسط ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ‌های فروش برق به مراکز استخراج رمزارزها، توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت می‌شود.
 • تبصره ۴: چنانچه محل نیروگاه تجدیدپذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمزارز باشد، هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدیدپذیر به محل مصرف، مطابق مقررات جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.

 تامین برق از طریق سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی، به منظور بهبود بهره‌وری انرژی الکتریکی و تشویق سرمایه‌گذاری با هدف بهینه‌سازی، متقاضی می‌تواند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. معادل صرفه‌جوئی انرژی ناشی از اجرای این طرح‌ها، بر اساس دستورالعمل ابلاغی شماره ۳۵۰/۴۱۲۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۹ وزارت نیرو، برای تامین برق مراکز استخراج رمزارز در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.

تامین برق با نصب و بهره‌برداری از مولدهای حرارتی:

در این حالت، متقاضی صرفا مجاز است انرژی الکتریکی موردنیاز را با انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید تولید برق از مولدهای حرارتی، تامین کند. اتصال به شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج رمزارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث تامین می‌کنند، ممنوع است. بهای سوخت برای تولید برق مولدهای حرارتی تامین کننده برق برای استخراج رمزارز تابع مقررات مصوبه هیئت‌وزیران تعیین می‌شود.

اتصال به شبکه و خرید انرژی برق از شرکت‌های برق، در این حالت، واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت موارد زیر، خواهد بود:

 • انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ کیلووات از طریق نصب پست فشار متوسط به هزینه متقاضی واگذار می‌شود.
 • انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر از طریق فیدر اختصاصی واگذار می‌شود.
 • تغییر کاربری انشعاب‌های موجود به منظور فعالیت برای استخراج رمزارزها، مشروط به اصلاح مجوز موجود و یا ابطال آن و اعطای مجوز جدید امکان‌پذیر است.

تفکیک تمام یا بخشی از انشعاب موجود جهت تخصیص بخشی از قدرت برای استخراج رمزارزها تنها در صورت صدور و ارائه مجوز مجزا، جداسازی کامل مکان مختص استخراج رمزارز و تفکیک کامل شبکه برق داخلی (تا سقف ظرفیت مجاز برای بهره برداری استخراج رمزارز) میسر است. در کلیه حالات شرکت برق موظف است نسبت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند، به هزینه متقاضی، اقدام کند.

از متقاضیان انشعاب مراکز استخراج رمزارز وجهی تحت عنوان هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب دریافت نخواهد شد. بر همین اساس، در صورت جمع‌آوری انشعاب نیز وجهی به آنها مسترد نخواهد شد.

تبصره: در هر یک از حالت‌های چهارگانه‌‌ی تامین برق این گروه از متقاضیان، ‌چنانچه درساعات ‌اوج‌ بحرانی اعمال محدودیت در تامین برق الزامی شود، مطابق اولویت‌های اعلام شده از سوی وزارت نیرو اقدام خواهد شد.

تعرفه برق مراکز استخراج‌ رمزارزها

بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶۵۷۴ ریال تعیین می‌شود.

 • تبصره ۱: به‌منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدودیت‌دار) بهای هر کیلووات‌ ساعت انرژی برق با ضریب دو (۲) و در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم (۵/۰) محاسبه و دریافت می‌شود.
 • تبصره ۲: نرخ فوق براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می‌شود.

بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ۴٠٠ و ٢٣٠ کیلوولت با ۲۰ درصد تخفیف و از سطوح ولتاژ ١٣٢، ۶۶ و ۶٣ کیلوولت با ۱۲ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود. علاوه بر بهای انرژی، سایر هزینه‌ها (از قبیل آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) حسب مورد و براساس ضوابط و مقررات مربوطه، محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره: قرارداد واگذاری انشعاب برق بر اساس قدرت نهایی مندرج در جواز تأسیس، که در پروانه بهره‌برداری تحت عنوان قدرت مورد استفاده برای استخراج رمزارز درج خواهد شد، منعقد می‌شود.

با این‌حال، مبنای محاسبه بهای برق تا تاریخ ارائه پروانه بهره‌برداری، قدرت مندرج در جواز تأسیس برای دوره ساخت است. پس از آغاز بهره‌برداری و ارائه پروانه بهره‌برداری، بهای برق بر اساس قدرت نهایی مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه و دریافت می‌شود.

در صورت نیاز به راه‌اندازی آزمایشی و تجاوز از قدرت برق دوره احداث برای مدت محدود، با اعلام وزارت صمت در طول دوره مذکور مبنای محاسبه تجاوز از قدرت، قدرت نهایی انشعاب (قدرت مورد استفاده برای استخراج رمزارز) خواهد بود.

برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که بر اساس تائید مراجع ذیصلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند علاوه بر تخفیف‌های ولتاژ اتصال، مشمول ۱۵ درصد تخفیف است. فهرست مراجع ذی صلاح متعاقبا توسط وزارت نیرو اعلام خواهد شد. به منظور تضمین پرداخت بهای برق مصرفی مشترکین دارای قرارداد تامین برق یا قرارداد پشتیبان، شرکت برق باید، متناسب با قدرت انشعاب یا بر اساس برآورد مابه‌التفاوت میزان مصرف و تولید مشترک، تضمین معتبر از مشترک دریافت کند.

سایر شرایط

شرکت‌های برق باید به طرق ممکن افراد متخلفی را که با استفاده غیرمجاز از شبکه برق و یا با داشتن انشعاب برق مجاز بدون دارا بودن مجوز معتبر اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند را شناسایی و ضمن قطع جریان برق این گونه استفاده‌کنندگان، نسبت به اخذ هزینه برق مصرفی، خسارات وارده و معرفی متخلفین به مراجع قضایی با توجه به ماده «۱» قانون استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اقدام کنند.

شرکت توانیر موظف است، نحوه اعمال محدودیت (بازه‌های زمانی) مربوط به مجموع ساعات اوج مصرف را به اطلاع برساند.

تبصره: با عنایت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند، شرکت برق موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا اعمال محدودیت مربوط به ساعات اوج مصرف (قطع جریان برق مشترکین مراکز استخراج رمزارز) به طور خودکار انجام شود.

شناسایی متخلفین مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز مشمول دریافت پاداش خواهد بود. نحوه تعیین مقدار پاداش و سایر موارد مربوطه در دستورالعمل این بند، که بنا به پیشنهاد شرکت توانیر توسط معاون امور برق و انرژی ابلاغ می‌شود، مشخص می‌شود.

گفتنی است که این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۶۳۷۶/۹۸ مورخ ۹۸.۰۸.۱۸ می‌شود.

اشتراک گذاری
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit

فهرست مطالب

همکارشو کسب درآمد کن

با معرفی خریدار و فروشنده به صرافی ارز دیجیتال بیت گرند ، کسب در آمد کن .

کسب درآمد از معرفی صرافی بیت گرند - همکاری در فروش ارز دیجیتال
مشاوره و آموزش

پلنهای مختلف مشاوره و آموزش

 • معاملات ارز دیجیتال
 • تحلیل بازار 
 • آشنایی با بازار
 • رفع اشکالات معاملات
 • اطلاع از زمان خرید و فروش
خرید حجم بالا بدون احراز هویت

مشتریان محترمی که درخواست خرید و فروش ارز دیجیتال با حجم بالا و بدون احراز هویت دارند.

جهت هماهنگی از طریق شماره تماس دفتر مرکزی صرافی بیت گرند  02128423217 و یا شماره موبایل 09353810897 با ما در ارتباط باشند.

آشنایی با ارزهای دیجیتال ، قیمت و نمودار تغییرات

قیمت تتر (USDT) چیست؟

قیمت تتر (USDT) چیست؟

قیمت تتر (USDT) چیست؟ تتر یک ارز دیجیتال است که بر روی بلاک چین بیت کوین ساخته شده است. این ارز با ارزش سایر ارزهای

آیا باید بیت کوین بخرید در حالی که نزدیک به رسیدن به بالاترین قیمت ۶۹۰۰۰ دلاری است؟

آیا باید بیت کوین بخرید

در حالی که نزدیک به رسیدن به بالاترین قیمت ۶۹۰۰۰ دلاری است؟ خرید بیت کوین در حال حاضر، بیت کوین (CRYPTO: BTC) غیرقابل توقف به

ارزهای دیجیتال: 10,004
بازارها: 790
ارزش بازار: 126.45 IRR
حجم معامله ۲۴ ساعت: 2.66 IRR
دامیننس بیتکوین: 53.38%